تماس


لطفا نظريات، پيشنهادات و سوا لات خود را به ما ارسال داريد.


پذیرای پیشنهادات و سئوالات هستیم.

شما می توانید با شمارۀ تلفن و فکس زیر با ما تماس بگیرید:
تلفن:
001-(703)-671-8888
فکس:
001-(301)-292-6947

آدرس پستی:
Payam-e-Doost
P.O.Box 765
Great Falls, Virginia 22066
USA
همچنین می توانید با آدرس زیر با ما تماس بگیرید:
این آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت می شود. برای دیدن آن شما باید ابتدا جاوا اسکرپت را فعال کنید.